Kjell Engman

» Konstverk av Kjell Engman hos H31


I de skandinaviska traditionen, är Kjell Engman en född vävare av magi berättelser, en besvärjare gånger tidigare och av underverken i den inre öga. Hans berättelse talenter kom naturligtvis lärt av källor så olika som nordisk myt och hans garn spinning mormor. Utbildad målare, keramiker och glaskonstnär, gick Kjell Kosta Boda 1978, efter konstskola i Goteburg och National College of Arts and Crafts i Stockholm. År 1981 tog han ett sabbatsår för att studera vid Pilchuck Art Center i delstaten Washington.
Kjell är en outtröttligt produktiv konstnär med en frigående fantasi och en passion för berättandet, vars kreativitet tar sig uttryck i utilitatian samt konstglas. Han uppräknas bland andra inspirationskällor, djurriket och världar av musik och underhållning. Kjell arbetar ofta på stora anläggningar, bland annat inslag av ljud och ljus. Han är ofta på uppdrag för offentliga


In the Scandinavian tradition, Kjell Engman is a born weaver of magic tales, a conjurer of times past and of wonders of the minds eye. His narrative talents came naturally, learned from sources as diverse as Nordic myth and his yarn-spinning grandmother. Trained as a painter, ceramicist, and glass artist, Kjell joined Kosta Boda in 1978, after art school in Goteburg and the National College of Arts and Crafts in Stockholm. In 1981, he took a sabbatical to study at the Pilchuck Art Center in Washington state.
Kjell is a tirelessly productive artist with a free-ranging imagination and a passion for storytelling, whose creativity finds expression in utilitatian as well as art glass. He lists among other sources of inspiration, the animal kingdom and the worlds of music and entertainment. Kjell often works on large installations, which include elements of sound and light. He is frequently commissioned for public works in Sweden and abroad.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.