Åsa Jungnelius

» Konstverk av Åsa Jungnelius hos H31

Åsa Jungnelius, född 1975, är en svensk glaskonstnär, sedan 2007 verksam som formgivare vid Kosta Boda.

Åsa konst spänner över ett brett spektrum som berör frågor kring estetiska hierarkier, mode, shopping dekadens och konstruktionen av könsroller. Hon har länge fängslats av hur ett objekts värde skapas och dess förmåga att berätta och kommentera vår omvärld. Resultatet är knivskarpa kommentarer dragna till sin yttersta spets.


Jungnelius Åsa, born 1975, is a Swedish glass artist since 2007 working as a designer at Kosta Boda.

Åsa art spans a broad spectrum of related issues concerning aesthetic hierarchies, fashion, shopping, decadence and the construction of gender roles. She has long been fascinated by how an objects value is created and its ability to relate and comment on our world. The result is razorVi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.