Joan Miró

Miró Joan, 1893–1983, spansk konstnär. Miró var verksam huvudsakligen i Paris under perioden 1920–40, hade där kontakt med dadaisterna och tillhörde surrealistkretsen från 1924.
Under den perioden övergick Miró från ett till synes naivt, berättande, detaljrikt måleri till att göra bilder präglade av en drömsk figuration och en automatisk spontanitet som befriade ett inre tvång; figurationen ersattes av tecken och linjer som formar händelser i mångskiftande bildrum. Han experimenterade med olika material och tekniker och gjorde på 30-talet serier av målningar på sandpapper, sammet, tjärpapp etc. och objekt i olika material. Från 1946 utförde Miró skulpturer i keramik och brons. För offentliga miljöer gjorde han flera keramiska väggmålningar, bl.a. för UNESCO i Paris 1958.


Joan Miró, 1893-1983, Spanish painter. Miró was active mainly in Paris during the period 1920-40, which had contact with colourists Dada and Surrealist belonged to the circle from 1924.
During the period of Miró went from a seemingly naive, narrative, detailed drawings to make the embossed images of a dreamy figuration and an automatic spontaneity that freed an inner compulsion, figurative art was replaced by the characters and lines that shape events in diverse pictorial. He experimented with different materials and techniques and made the 30s series of paintings on sandpaper, velvet, tar paper, etc., and objects in different materials. From 1946 did Miró sculptures in ceramic and bronze. For public places, he made a number of ceramic murals, including for UNESCO in Paris 1958thVi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.