Göran Wärff

» Konstverk av Göran Wärff hos H31


Göran Wärff tillhör den exklusiva grupp svenska konstnärer vars arbeten är välkända bland glasvänner, såväl i Sverige som utomlands. Sedan mitten av 1960-talet, då han kom från Pukeberg till Kosta Boda, har han intagit rollen som vägröjare för svensk glaskonst.

På Kosta Boda är han något av en nestor bland formgivarna. Med mer än 40 års erfarenhet av yrket har han en djupt förankrad kunskap om glasets möjligheter och begränsningar. Han arbetar intimt tillsammans med mästarna på glasbruket. Ofta utmanar han dem och under samarbetet finner nya tillvägagångssätt och metoder för att forma den glödande massan, den vätska som glaset är. Han vill med glaset "skapa en boning åt ljuset, värmen och det sinnliga". Sedan han kom till Kosta Boda som formgivare 1964 har han skapat glas som tar till vara ljuset. Med exakt skärning och precis slipning av den ofta färgade, alltid stilrena formen skapar han kompromisslösa föremål med liv och rörelse.

Sin inspiration finner han i naturen och berättar om hur man kan se luften vibrera vid horisonten och i öknen. Han spekulerar även i att sättet han använder färg på har sin grund i vistelsen i Sydney där han var lärare och hade sin egen studio.


Göran Wärff belongs to the exclusive group of Swedish artists, whose works are well known among glass of friends, both in Sweden and abroad. Since the mid-1960s, when he came from Pukeberg to Kosta Boda, he has taken the role as a pioneer of Swedish glass art.

At Kosta Boda, he is something of a doyen among designers. With more than 40 years experience in the profession, he has a deep-rooted knowledge of the glass, the possibilities and limitations. He works intimately with the masters of glasswork. Often, he challenges them, and in cooperation find new approaches and methods to shape the molten mass, the liquid glass is. He would like the glass "to create a habitation for light, heat and the sensible." Since he came to Kosta Boda in 1964 as a designer he has created glasses that take advantage of the light. With precise cutting and just grinding it is often colored, always stylish form, he creates hard-line objects with life and movement.

His inspiration, he finds in nature and explains how to see the air vibrating on the horizon and the desert. He also speculates that the way he uses color is due to stay in Sydney where he was a teacher and had his own studio.


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.