Madeleine Pyk

Madeleine Pyk föddes den 24:de februari 1934. Familjen bodde nära Mosebacke torg med Katarinahissen utanför fönstret och en vidunderlig utsikt över Stockholm med dess blänkande vattendrag. Ett motiv som följt Madeleine genom åren; Gamla Stan kläs i orientalisk prakt och servitörerna hoppar strömhopp genom restaurang Gondolens fönster och brickan elegant på ena handen. Medan Djurgårdsfärjan förvandlas till Noaks Ark.
Debututställningen skedde hos legendariska Petra på Lilla Paviljongen i Stockholm 1956 – samma år som Madeleine avslutade sina studier vid Konstfackskolan.
Senare följde studier vid Konstakademien ( 1963 – 1967).

Hon är representerad på Moderna Museet i Stockholm, Stockholms Stads samlingar, Norrköpings Museum, Västerås Museum, Västerås Stads samlingar, Umeå Museum och Östersunds Museum.
I Stockholm har Madeleine Pyk haft separatutställningar på : Doktor Glas, Galleri Futura, Galleri Heland, Galerie Engström, Galerie AE Boj, Svegalleriet, Svenska Bilder, Gallerie Linnaeus.

Separatutställningarna utomlands; Amsterdam, Botswana, Hamburg, Nice, Paris och Rom. Madeleine ställer årligen ut i svenska landsorten och har gjort seperata utställningar från Kulturen i Lund till Galleri Blå uppe i Umeå.

Hon har ett brett register; Madeleine målar, skriver och fotograferar. Hon är medlem i Grafiska Sällskapet – gör både litografier och etsningar – har arbetat med tecknad film och gjort både bokomslag och tidningsillustrationer. Kortfilmer ”Boxas med molnen” – som visats i TV – har på ett fint sätt fångat konstnärens mångfacetterade väsen. 1976 debuterade Madeleine Pyk som författare på forums förlag med boken ”Marmorbadaren”. 1991 kom boken ”Katt” utgiven på Norstedts förlag. 1992 ännu en kattbok på Erikssons-Lindgren förlag ”Ib-Ib och Jam-Jam”.

Madeleine Pyk was born on 24 of February 1934th Family lived near the square with Mosebacke Katarinahissen outside window and a magnificent view of Stockholm, with its glistening waters. A design Madeleine followed through the years, Old Town dressed in oriental splendor, and the waiters jumping power jumps through restaurant, car windows and elegant tray on one hand. While Djurgårdsfärjan turn into Noahs Ark.
The debut exhibition took place on a legendary pavilion at Little Petra in Stockholm in 1956 - the year when Madeleine completed his studies at the National College of Art. Later came studies at the Royal Academy of Art (1963-1967).

She is represented at Moderna Museet in Stockholm, Stockholms, collections, Norrköping Museum, Museum Vasteras, Vasteras City collections, Umeå and Östersund Museum Museum.
In Stockholm, Madeleine Pyk had solo exhibitions at: Dr. Glass, Gallery Futura, Heland Gallery, Galerie Engstrom, Galerie AE Boj, Svegalleriet, Swedish Pictures, Gallerie Linnaeus.

Solo exhibitions abroad: Amsterdam, The Botswana, Hamburg, Nice, Paris and Rome. Madeleine set out annually in the Swedish provinces and have made seperator exhibitions from Kulturen in Lund at Gallery Blue up in Umeå.

She has a broad range; Madeleine painting, writing and photographing. She is a member of the Society of Graphic - makes both lithographs and etchings - have worked on cartoons and made both the book covers and magazine illustrations. Short films "Boxes with clouds" - has been shown on television - has a nice way the artist captured the multifaceted nature. Madeleine Pyk 1976 debut as a writer on forums publisher of the book "Marmorbadaren". 1991 came the book "Cats" published by Norstedts. 1992 once the cat book Eriksson, Lindgren publishers Ib-Ib and Jam-Jam ".

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.