Olle  Brozén

» Konstverk av Olle  Brozén hos H31

Olle Brozén är en formgivare med bakgrund som bland annat byggnadssnickare och glasblåsare i Japan. Ett starkt urbant formspråk förenat med stiliserade mönster, organiska dekorer och lekfulla, närmast naivistiska motiv är utmärkande för hans formspråk.

Född 1963 i Sala, Västmanland.
Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 2000
med ateljé på Åfors glasbruk.

UTBILDNING
1989-90 Grundis, Bild & form
1990-91 Nyckelviksskolan, keramik
1991-97 Konstfack Keramik och glas MFA (Master of Fine Art)
1993-94 Assistent åt glasblåsaren Anders Wingård
1995-96 Pilchuck och Haystack glasskolor, USA

UTSTÄLLNINGAR
1992&93 Blås & Knåda, Påskutställningar
1994 Kulturhuset, Konstfacks 150årsjubileum
1995 Svensk form Malmö, samlingsutställning
1996 Konstfack, examensutställning
1997 Galleri Glas 1, Stockholm
1998 Stenungssund, samlingsutställning
1998 Galleri Sjöhästen, Nyköping
1998 Sapporo Art park, samlingssutställning
1999 Sveriges ambassad, Tokyo, Japan
1999 Swedish center foundation Japan
1999 Galleri Svarta soffan, Stockholm
1999 Galleri Sander, Norrköping
2000 Galleri Wingård, Österlen
2002 DUKA Hansacompagniet, Malmö
2002 Figurer, Orrefors & Kosta Boda, Stockholm
2002 Tomarps Kungsgård, Tommarp
2002 Kosta Boda Konstglas 2002, Utställningshallen Kosta
2002 Sommarutställning, Fina Stugan, Åfors
2002 Stockholm - staden på vattnet, jubileumsutställning, Orrefors &
Kosta Boda, Stockholm
2002 Krapperups Konsthall, Höganäs
2002 Mitt liv som pendlare, Unikt Glas, Göteborg
2003 NK, Stockholm
2003 Glaskonst 2003, Utställningshallen Kosta, Sweden
2003 Galleri Möllegården, Mölle, Sweden
2003 Sommarutställning, Galleri Fina Stugan, Åfors
2004 Bedagade skönheter, Smålands museum, Växjö
2004 Collect, Victoria & Albert Museum, London, UK
2004 Bloomingdales, New York
2004 Slipade visioner, Kosta Utställningshall, Kosta
2004 Resa utan rörelse, Nordiska Kristall, Stockholm
2005 Ekerums konsthall, Öland
REPRESENTERAD
Sapporo Art Park, Japan
Svenska ambassaden Tokyo, Japan

UTMÄRKELSER
1993 Martin Nilssons resestipendium/ Italien
1996 Estrid Ericsson resestipendium/ USA
1996 Resestipendium till Israel
1997 Frimurarstipendie

PROJEKT
1998-99 Arbetsstipendium som ansvarig konstnär och instruktör för Sweden Hills glashytta på
Hokkaido i norra Japan

OFFENTLIGT UPPDRAG
1997 Utsmyckning, akademiska sjukhuset i Uppsala


Olle Broz is a designer with a background as including a carpenter and glassblower in Japan. A strong urban design language combined with stylized patterns, organic decorations and playful, almost naive motives peculiar to his idiom.

Born in 1963 in Sala, Västmanland.
Affiliated with Kosta Boda as a designer since 2000
the studio at Åfors glassworks.

EDUCATION
1989-90 Grundis, Image & Form
1990-91 Keys School, ceramics
1991-97 Konstfack Ceramics and MFA (Master of Fine Art)
1993-94 Assistant to the glassblower Anders Wingård
1995-96 Pilchuck Glass School and Haystack, USA

EXHIBITIONS
1992 & 1993 & Brass Knead, Easter Shows
1994 Culture, Konstfack 150årsjubileum
1995 Swedish form Malmo, group exhibition
1996 Konstfack, graduation show
1997 Galleri Glas 1, Stockholm
Stenungssund 1998, group exhibition
1998 Gallery Sjöhästen, Nyköping
1998 Sapporo Art Park, samlingssutställning
1999 the Swedish Embassy, Tokyo, Japan
1999 Swedish Center Foundation Japan
Gallery 1999 Black couch, Stockholm
Gallery in 1999 Sander, SWEDEN
2000 Gallery Wingård, Österlen
2002 DUKA Hansacompagniet, Malmo
Figures in 2002, Orrefors & Kosta Boda in Stockholm
2002 Tomarps Kungsgård, Tommarp
2002 Kosta Boda Art Glass 2002, Exhibition Hall Kosta
2002 Summer Exhibition, Fine cottage, Åfors
2002 Stockholm - the city on the water, commemorative exhibition, Orrefors &
Kosta Boda, Stockholm
2002 Krapperup Art Gallery, Höganäs
2002 My life as a commuter, Unique Glass, Gothenburg
2003 NK, Stockholm
2003 glass art in 2003, Exhibition Hall Kosta, Sweden
2003 Gallery Mölle Farm Mölle, Sweden
2003 Summer Exhibition, Gallery Fine cottage, Åfors
2004 PASSE beauties, Småland Museum, Växjö
2004 Collect, Victoria & Albert Museum, London, UK
2004 Bloomingdales, New York
2004 Polished Visions, Exhibition Hall, Kosta, Kosta
2004 Travelling without moving, Nordiska Kristall, Stockholm
2005 Ekerum Konsthall, Oland
REPRESENTED
Sapporo Art Park, Japan
Swedish Embassy in Tokyo, Japan

AWARDS
Martin Nilssons travel grant in 1993 / Italy
1996 Estrid Ericsson travel grant / USA
1996 Travel grant to Israel
1997 Frimurarstipendie

PROJECT
1998-99 working grant as the head artist and instructor for the glassworks in Sweden Hills
Hokkaido in northern Japan

PUBLIC OFFICERS
1997 Decoration, Academic Hospital in Uppsala
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.