William Sweetlove

» Konstverk av William Sweetlove hos H31

Klonade getter och hundar utstrålar rött och gult. Veck klänningar i lila, mint-grön och rosa föreslå rörelse och uppvisar en fantasifull lättsinne.
Sweetlove lever på det ytliga, placera den i knivskarp kontrast till kärnfull. Genom ett antal variationer på samma tema han skapar friktion mellan den artificiella och det stora, fullständigt utplåna gränserna mellan leksak och konstverk i vissa av hans verk. Detta är en värld där pudlar är giraffer och pingviner återges i artefakter som förenar dadaism, surrealism och popkonst i en gemensam post-modernistiska syntes.
William Sweetlove föddes 1949 i Ostende, Belgien. Sedan 2001 har han varit en medlem av artisterna kollektiva "The Cracking Art Group" i norra Italien.
Som den fysiska medium som ger en grund för sina konstverk, medlemmarna använda en typ av plast som produceras via en termo-kemisk reaktion i råolja. Denna reaktion, som kallas "cracking" är också ursprunget till gruppens namn. I sitt manifest den Cracking Art Group uppmana sina medlemmar att sprida en syn på världen fylld med inslag av ironi och ekologiska awareness.To dem, tillägger Sweetlove övertygelsen att konsten måste också ett motgift mot överkonsumtion och överproduktion. Hans målningar, skulpturer och konstellationer är hans intryck av existens som återges i material såsom polyester, hudar och textilier.
William Sweetlove former sin egen värld.

Johan PerssonCloned goats and dogs radiating red and yellow. Pleat dresses in lilac, mint green and pink suggest motion and exhibits a whimsical levity.
Sweet Love live on the surface, place the knife in sharp contrast to the sententious. Through a number of variations on this theme he creates friction between the artificial and the vast, completely erase the boundaries between art and toys in some of his works. This is a world where poodles are giraffes and penguins out in the artifacts that combines Dadaism, surrealism and pop art in a single post-modernist synthesis.
William Sweet Love was born in 1949 in Ostend, Belgium. Since 2001 he has been a member of the artists collective "The Cracking Art Group" in northern Italy.
As the physical medium that provides a basis for their artwork, members use a type of plastic that is produced through a thermo-chemical reaction in the crude oil. This reaction, known as "cracking" is also the origin of the name of the group. In its manifesto the Cracking Art Group invite its members to spread the vision of a world filled with elements of irony and ecological awareness.To them, "adds Sweet Love conviction that art must also be an antidote to overconsumption and overproduction. His paintings, sculptures and formations is his impression of the existence of which is reproduced in materials such as polyester, hides and textiles.
William Sweet Love forms its own world.

Johan PerssonVi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.